Πατριωτικός Σύνδεσμος Τρικολώνων

Έτος ιδρύσεως 1889

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ Μάρτιος 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει, διευκρινίζει και εφιστά την προσοχή των μελών επί των εξής θεμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού του Συνδέσμου:

1. Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται και υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Διοίκησης του Συνδέσμου.

2. Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

3. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν συμπληρώσει θητεία ενός τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία της εγγραφής τους.

4. Τα μέλη του Συνδέσμου, για να μπορούν να εκλεγούν σαν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν συμπληρώσει θητεία δύο τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία της εγγραφής τους.

5. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει τη νόμιμη απαρτία όταν, κατά την έναρξη της συνεδρίασής της, παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει.

6. Τα μέλη του Συνδέσμου είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν ταμειακώς και να καταβάλουν τις συνδρομές τους ακόμα και την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ώρα της έναρξης της συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί τα μέλη του Συνδέσμου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου —που θα αναδειχθεί κατά την εκλογή της 26ης Μαρτίου 2017— να προσέρχονται στα γραφεία του Συνδέσμου για να υποβάλλουν την απαιτούμενη αίτηση αποκλειστικά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 20 Μαρτίου, ώρες 5-8 μ.μ.

Τετάρτη 22 Μαρτίου, ώρες 5-8 μ.μ.

Με φιλικούς και πατριωτικούς χαιρετισμούς.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                              Η Γενική Γραμματέας

   Γεώργιος Μπαρούτσας                   Σοφία Χαροκόπου

Αναζήτηση

Γρήγοροι σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Διεύθ. Γραφείου:
Νικηταρά 6, 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο-Fax:
210 38 00 564

Social Media

facebook twitter blogspot