Πατριωτικός Σύνδεσμος Τρικολώνων

Έτος ιδρύσεως 1889

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει σε συνεδρίαση την 26η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Συνδέσμου στην Αθήνα, οδός Νικηταρά 6, 3ος όροφος, τηλ. 210-3800564, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού του Συνδέσμου.

Τα καθορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων και υποβολή προς έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του λήξαντος έτους 2016 καθώς και απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2016.

2. Ανακοίνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2017.

4. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 5, εδ. δ~ (λήξη τριετούς θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού.

5. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2017.

 Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στον προαναφερόμενο τόπο, ώστε να υπάρξει αντιπροσωπευτική μαζική συμμετοχή.

     

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γενική Γραμματέα

Γεώργιος Μπαρούτσας                                      Σοφία Χαροκόπου

Αναζήτηση

Γρήγοροι σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Διεύθ. Γραφείου:
Νικηταρά 6, 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο-Fax:
210 38 00 564

Social Media

facebook twitter blogspot