Πατριωτικός Σύνδεσμος Τρικολώνων

Έτος ιδρύσεως 1889

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ Μάρτιος 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει, διευκρινίζει και εφιστά την προσοχή των μελών επί των εξής θεμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού του Συνδέσμου:

1. Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται και υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Διοίκησης του Συνδέσμου.

2. Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

3. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν συμπληρώσει θητεία ενός τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία της εγγραφής τους.

4. Τα μέλη του Συνδέσμου, για να μπορούν να εκλεγούν σαν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν συμπληρώσει θητεία δύο τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία της εγγραφής τους.

5. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει τη νόμιμη απαρτία όταν, κατά την έναρξη της συνεδρίασής της, παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει.

6. Τα μέλη του Συνδέσμου είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν ταμειακώς και να καταβάλουν τις συνδρομές τους ακόμα και την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ώρα της έναρξης της συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί τα μέλη του Συνδέσμου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου —που θα αναδειχθεί κατά την εκλογή της 26ης Μαρτίου 2017— να προσέρχονται στα γραφεία του Συνδέσμου για να υποβάλλουν την απαιτούμενη αίτηση αποκλειστικά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 20 Μαρτίου, ώρες 5-8 μ.μ.

Τετάρτη 22 Μαρτίου, ώρες 5-8 μ.μ.

Με φιλικούς και πατριωτικούς χαιρετισμούς.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                              Η Γενική Γραμματέας

   Γεώργιος Μπαρούτσας                   Σοφία Χαροκόπου

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει σε συνεδρίαση την 26η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Συνδέσμου στην Αθήνα, οδός Νικηταρά 6, 3ος όροφος, τηλ. 210-3800564, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού του Συνδέσμου.

Τα καθορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων και υποβολή προς έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του λήξαντος έτους 2016 καθώς και απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2016.

2. Ανακοίνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2017.

4. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 5, εδ. δ~ (λήξη τριετούς θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού.

5. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2017.

 Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στον προαναφερόμενο τόπο, ώστε να υπάρξει αντιπροσωπευτική μαζική συμμετοχή.

     

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γενική Γραμματέα

Γεώργιος Μπαρούτσας                                      Σοφία Χαροκόπου

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

Την Τετάρτη 02 Απριλίου 2014 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων το οποίο για τα έτη 2014-2016 θα απαρτίζεται από τους κ.κ.:

  • ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑ: ΠΡΟΕΔΡΟ
  • ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
  • ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΣΟΦΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ: ΕΙΔΙΚ0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
  • ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: ΤΑΜΙΑ
  • ΧΑΣΑΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ: ΓΕΝΙΚΟ ‘ΕΦΟΡΟ
  • ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΜΕΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

 

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Για την εκλογή Δ.Σ. της 30ης Μαρτίου 2014

 

 

 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

2.ΓΚΡΙΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

7.ΚΑΣΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

8.ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

9.ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

10. ΣΑΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

13. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

14. ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψηφίσατε με σταυρό προτίμησης μέχρι επτά (7) υποψηφίους

 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ

2.ΡΟΙΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ

3.ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψηφίσατε με σταυρό προτίμησης μέχρι τρεις (3) υποψηφίους

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει σε συνεδρίαση το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου Νικηταρά 6 Αθήνα, 3ος όροφος.

Τα καθορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:

1. Απολογισμός των δραστηριοτήτων και υποβολή προς έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2011 καθώς επίσης και ο απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2011.
2. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2012.

Εορτασμός της 191ης επετείου της Α' Πελοποννησιακής Γερουσίας

Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθούν στη Στεμνίτσα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της Α' Πελοποννησιακής Γερουσίας, η οποία εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ως πρώτη κυβέρνηση του επαναστατημένου Ελληνικού Έθνους στη Στεμνίτσα από τα τέλη Μαϊου έως τα μέσα Ιουνίου 1821, εκδίδοντας τα πρώτα διατάγματα ρύθμισης των αναγκών του Αγώνα.

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Γρήγοροι σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Διεύθ. Γραφείου:
Νικηταρά 6, 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο-Fax:
210 38 00 564

Social Media

facebook twitter blogspot